Optotip

Examen Visual en Òptica Miró

En els exàmens optomètrics que realitzem en Òptica Miró avaluem les següents habilitats visuals:
Agudesa Visual
És la capacitat del nostre sistema visual per a discriminar detalls dels objectes en unes condicions donades (il ·luminació, distància ...).
Refracció Visual
Els defectes de refracció més habituals són: Miopia, Hipermetropia, Astigmatisme i les seves combinacions.

En la graduació de la vista o refracció, l'optometrista determina l'estat refractiu del pacient i estableix la correcció òptica més adequada per a cada persona.
Acomodació
És un canvi dinàmic de la potència òptica de l'ull, això vol dir que depenent a quina distància necessitem mirar l'ull posa una potència o una altra.
Motilitat Ocular
És el moviment automàtic, espontani i coordinat dels ulls que possibilita al cervell compondre una imatge tridimensional perfecta.

Per realitzar correctament aquests moviments cal que els músculs dels ulls implicats tinguin un funcionament òptim.
Binocularitat
Capacitat per integrar dues imatges en una sola.
Visió del color
És la capacitat d'un organisme per a distingir objectes en funció de les longituds d'ona (o freqüències) de la llum que reflecteixen, emeten o transmeten.
Estereopsis
És el procés a través del qual som capaços de percebre el que ens envolta en tres dimensions, experimentant la sensació de profunditat, distància o proximitat de cadascun dels objectes.
Salut ocular
Un estat de bona salut ocular és quan el sistema visual realitza les seves funcions bàsiques que són: l'agudesa visual, l'adaptació a la foscor, la visió de colors, la visió perifèrica i la motilitat ocular de manera òptima, sense evidència de malaltia.


Demana cita prèvia pel teu examen visual.

Et proporcionem una atenció personalitzada i la professionalitat d'òptics optometristes al servei de la salut visual.

L'objectiu de l'examen optomètric

L'objectiu de l'examen optomètric és aconseguir el màxim rendiment visual, de manera que és necessari en tots els casos considerar tant les circumstàncies personals: desenvolupament, edat, salut general, aspectes cognitius.
Com les circumstàncies ambientals: nivell acadèmic, treball, ergonomia, necessitats esportives, socials, etc., per emmarcar els resultats de l'examen en funció de cada persona.


Vull demanar cita prèvia
Pacient mirant a l'oftalmoscopi